Фирма EUROCLEAR е създадена в началото на 2005 г. с предмет на дейност в две основни направления - Корпоративно и Домашно почистване.

Корпоративното почистване е насочено изцяло към корпоративни обекти търговски центрове, административни сгради, индустриални предпреятия, офис помещения, складови бази, болнични заведения, държавни учреждения и др.

Домашното почистване обслужва обекти на частни клиенти апартаменти, къщи,вилни стопанства и др.

Три са основните конкурентни предимства на EUROCLEAR.

· Имаме изградена структура за организация на работния процес и контрол на качеството.

· Oпит натрупан при работа на различни обекти.

· Работим с презумпцията за дългосрочно партньорство. Стараем се да оптимизираме максимално процеса и съответно разходите по него.

Изхождайки от презумпцията, че качествените услуги са Ваше право, ние ще продължим да се развиваме като компания, стремейки се да отговорим в максимална степен на изискванията за чистота на своите клиенти.ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:


EUROCLEAR е заложела на максималното механизиране на работния процес с цел улесняване труда на служителите. Висококачествената и изправна техника до голяма степен обезпечава изпълнението на пръчката.

За времето от създаването на фирмата до днес, имахме възможност да изпробваме голяма гама от препарати, техника и консумативи за професионална употреба. Съумяхме да отсеем и подберем максимално ефективните сред тях, както и да предложим на нашите клиенти оптималния вариант /качество - цена/. Верни партньори намерихме в лицето на повечето от дистрибуторите на висококачествена техника за професионална употреба в България. Сред тях са: CLEANFIX, BULENGINEERING, LAVOR, HIGLEITNER, KARCHER, ECOLAB, KAMAK и др.

Технологичната база на фирмата е в процес на непрекъснато обновяване и разширение, не само с оглед нарастващия обем на работа, но и с цел подобряване качеството на услугата и въвеждане на все по-нови и високоефективни механизми на работа. Особено внимание се отделя на периода на обучение за работа с техника препарати. Повечето дистрибутори редовно провеждат семинари и обучения, на които част от нашия екип взема активно участие. Правилният подбор на препарат и метод на третиране на замърсяванията са от изключително значение за нашата дейност, ето защо не можем да си позволим да работим с непроверени и неефективни методи. Много от нашите дистрибутори на препарати ни оказват изключително съдействие, ангажирайки се лично да проверят ефективността и разхода на предлагания от тях продукт. За нас едно такова съдействие винаги е важно.

EUROCLEAR разполага с всички необходими за дейността машини

·
Роторни машини
·Водосмукачни машини
·Индустриални прахосмукачки
·Екстрактори
·Подопочистващи автомати
·Метачни машини
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

Човекът е най - важния фактор. Дейл Карнеги
Ние считаме, че висококачествения труд на професионалистите е основен фактор за развитие на всяка компания. В основата на сътрудничеството с нашите служители, стои убеждението, че наемането на хора и регулиране на трудовите отношения е
двустранен процес, градящ се на доверие и отговорност.
Независимо от длъжността, която заема всеки един от нашите служители във фирмата, преминава необходимото обучение.
В най-общ план - в EUROCLEAR са обособени две звена на дейност:

Административно звено и Звено по техническото изпълнение на поръчките.

- Административната дейност
- обхваща целия процес, предшестващ изпълнението на поръчката и включва дейности като: изготвяне на оферти, осъществяване контакти с потенциални клиенти, изготвяне на стратегически цели за
развитие на фирмата, анализ и подбор на входящи оферти, контрол относно изпълнение на поръчките, подбор и обучение на служители, административно обслужване на клиенти по телефона / консултиране относно видовете услуги,
приемане на поръчки и др.

- Техническо обезпечение на поръчките - дейностите по техническото изпълнение обхващат целия процес по предоставяне на услугата като: контакт с клиентите на място, начини и методи на предоставяне на услугата, разпределение, организиране и контрол на дейностите с цел максимално ефективно разпределение на работната сила. Структурно в това звено се обособяват три длъжности - хигиенисти, отговорник обект, технически ръководител.

фирма за почистване
фирма за почистване
Scroll to Top