СЛЕДСТРОИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Извършва се след приключване на строителни или ремонтни дейности в даден обект.
При тези дейности степента на замърсяване е много висока и ако почистването не се извърши от хора с опит, с подходящи препарати, консумативи и техника, вероятността да се наранят повърхностите е голяма. Практиката показва, че в повечето случаи е по изгодно да наемете професионална фирма да извърши следстроителното почистване, отколкото да го извършите Вие или да наемите случайни хора.


Scroll to Top